aktualności

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. informuje, że miasto Gdańsk rozszerza usługi w zakresie odbioru odpadów elektronicznych i elektrycznych. Gdańskie Usługi Komunalne odbierają od mieszkańców Gdańska elektroodpady - prosto spod drzwi.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

Odbiór dużych elektroodpadów:

 • od firm (płatnie) – MB Recycling, tel. 572 102 102

firmy zbierające komercyjnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gdańska:

https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny,a,742

Odbiór małych elektroodpadów:

 • znajdź czerwony pojemnik w swojej okolicy (MB Recycling)

Co można wrzucać?

 • sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, np.:

czajniki elektryczne, czujniki dymu, golarki elektryczne i inne urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, instrumenty muzyczne, kamery i inny sprzęt wideo, kuchenki mikrofalowe, małogabarytowe wyroby medyczne, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi, narzędzia elektryczne i elektroniczne, noże elektryczne, odbiorniki radiowe, odkurzacze i zamiatacze do dywanów, oprawy oświetleniowe, przyrządy do monitorowania i kontroli, sprzęt hi-fi oraz sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt wentylujący,sprzęt sportowy: komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., termostaty i regulatory ciepła, tostery, urządzenia automatycznie wydające produkty, urządzenia do szycia, wagi elektroniczne, zegary i zegarki, zabawki elektryczne lub elektroniczne, żelazka

 • małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, np.:

drukarki, kalkulatory kieszonkowe, komputery osobiste, telefony stacjonarne i komórkowe , routery, urządzenia GPS

 • zużyte baterie i akumulatory (do odrębnej, wydzielonej w pojemniku kieszeni).

Lokalizacje:

Lista miejsc będzie na bieżąco aktualizowana, aż do rozstawienia wszystkich pojemników.

 1. Krzemowa 2
 2. Jabłońskiego 11
 3. Witosa 27
 4. Cieszyńskiego 38,
 5. Wilanowska 12
 6. Jeleniogórska 13C
 7. Flisykowskiego 15
 8. Cedrowa 27
 9. Myśliwska 80
 10. Sympatyczna 6
 11. Międzygwiezdna 2
 12. Norblina 23,
 13. Wita Stwosza 50
 14. Pilotów 3
 15. Dywizjonu 303 21
 16. Burzyńskiego 12
 17. Obrońców Wybrzeża 11
 18. Ciołkowskiego 3
 19. Jagiellońska 10 „B”
 20. Rzeczypospolitej 4A

INNE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA ELEKTROODPADÓW

Oddaj przy zakupie nowego sprzętu:

 • dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony;
 • każdy dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany;

Drobny sprzęt i baterie oddaj w miejscu ich sprzedaży:

 • każdy dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego, którego powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm;
 • każdy sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego;

INNE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA ELEKTROODPADÓW c.d. Zawieź do PSZOK-u:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz wiele innych nietypowych i niebezpiecznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (np. odpady remontowe – w ilości 2 tony na rok, meble, opony, chemikalia, przeterminowane leki, igły i strzykawki z iniekcji domowych) mieszkaniec może dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który funkcjonuje w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku;
 • od 1 stycznia 2021 w PSZOKU umożliwiono dostarczanie elektroodpadów pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na zasadach opisanych w Regulaminie Usług ZU. Możliwość ta dotyczy wyłącznie selektywnie zebranych odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i zużyte akumulatory;

Oddaj podczas OZON:

 • Gdańskie Usługi Komunalne wzorem ubiegłych lat 3 razy w roku prowadzą objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych (OZON), podczas której można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne, : termometry, świetlówki, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, czy przeterminowane leki;

Zamów odbiór komercyjny:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 26/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z dnia 23 października 2020 r. została ustalona nowa stawka czynszu miesięcznego za 1 m² powierzchni użytkowej mieszkań:

1)     w wysokości 13,50 zł/m² p.u. mieszkań w budynkach:

           ·      ul. Srebrna 9

           ·      ul. Kolorowa 9

           ·      ul. Kolorowa 11

            ·      ul. Kolorowa 25

1)     w wysokości 13,00 zł/m² p.u. mieszkań w budynkach:

·         ul. Srebrna 8

·         ul. Srebrna 10

·         ul. Srebrna 12

·         ul. Srebrna 14

·         ul. Srebrna 16

·         ul. Srebrna 18

·         ul. Srebrna 20

·         ul. Srebrna 22

·         ul. Srebrna 24

·         ul. Srebrna 28

·         ul. Srebrna 32

·         ul. Srebrna 34

·         ul. Kolorowa 6

·         ul. Kolorowa 7

·         ul. Kampinoska 14

·         ul. Kampinoska 16

·         ul. Trakt św. Wojciecha 187

·         ul. Trakt św. Wojciecha 189

·         ul. Trakt św. Wojciecha 191

·         ul. Stalowa 2

·         ul. Stalowa 3

·         ul. Starowiejska 55

·         ul. Szklana Huta 6

Nowa stawka czynszu dla lokali mieszkalnych w ww. budynkach mieszkalnych obowiązuje od dnia 01.02.2021r.

Do dnia 31.01.2021 r. dla ww. lokali mieszkalnych obowiązuje stawka czynszu w wysokości dotychczasowej.

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w latach 2018-2023 planuje wybudować 561 mieszkań, w tym 280 mieszkań komunalnych i 281 mieszkań czynszowych.

 

Mieszkania komunalne realizowane są na osiedlu przy ul. Piotrkowskiej na Ujeścisku. W latach 2018-2023, w 6 budynkach Spółka wybuduje mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej ponad 12,5 tys. m. Wraz z budynkami spółka realizuje strefy rekreacji dla mieszkańców. Budynki są realizowane przy udziale środków Gminy Miasta Gdańska, środków własnych Spółki i dofinansowania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na Dolnym Mieście, w Letnicy, Zakoniczynie oraz na Ujeścisku Spółka realizuje budynki mieszkalne z mieszkaniami na wynajem w ramach rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego (SBC). Łącznie oddanych do użytkowania zostanie:

- na Dolnym Mieście 6 budynków z 131 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 6,4 tys. m2,

- w Letnicy 1 budynek z 18 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 700 m2,

- w Zakoniczynie przy ul. Człuchowskiej 2 budynki z 60 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2,6 tys. m2,

- na Ujeścisku w rejonie ul. Wieżyckiej 2 budynki z 72 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3,9 tys. m2,

co ogółem daje 11 budynków z 281 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 13,7 tys. m2.

Budynki z mieszkaniami czynszowymi realizowane są przy udziale środków Gminy Miasta Gdańska, środków własnych Spółki, partycypacji przyszłych mieszkańców, preferencyjnego kredytu SBC z Banku Gospodarstwa Krajowego i dofinansowania z grantu z Funduszu Dopłat z BGK.

Planujemy, że w latach 2018-2023 Gmina Miasto Gdańsk dokapitalizuje Spółkę kwotą około 98 mln zł z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego. Dzięki finansowaniu z Funduszu Dopłat Gmina może otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego zwrot poniesionych nakładów w wysokości prawie 40 mln złotych, zatem faktycznie udział Gminy Miasta Gdańska w budowie mieszkań w latach 2018-2023 prognozowany jest na około 58 mln zł.

Mieszkania budowane przez Spółkę są nowoczesne i wykończone pod klucz. Wszystkie budowane od 2018 roku budynki są wyposażone w windy i będą podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Budynek przy ul. Reduta Wyskok 6 AB jest budynkiem mieszkalnym o wartościach kulturowych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pierwotnie budynek składał się z dwóch niezależnych klatek schodowych z lokalami mieszkalnymi oraz sanitariatami na klatce schodowej. W chwili obecnej budynek jest pustostanem i nie spełnia warunków dla funkcji mieszkaniowej. Aby zachować jego charakter a z drugiej strony dostosować do nowoczesności, od ponad roku trwały konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytków co zaowocowało wypracowaniem wspólnego stanowiska. Miejski Konserwator Zabytków nakazał pozostawienie ścian frontowych od strony ul. Reduta Wyskok oraz Szczygla. Wobec powyższego architekt połączył nowoczesną zabudowę z elementami historycznymi.

W budynku Reduta Wyskok 6AB będą się mieściły:

-            Centrum Pracy Socjalnej nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,

-            Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku,

-            Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku,

Połączenie funkcji biura TBS Motława razem z miejskimi instytucjami społecznymi pozwoli na optymalizację kosztów inwestycyjnych oraz korzystne zagospodarowanie przestrzeni. Nowa siedziba miejskich organizacji pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny lokalnego środowiska poprzez skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb osób w trudnej sytuacji życiowej i osób z niepełnosprawnościami.

Spółka posiada dokumentację projektową i w dniu 30.04.2018 r. złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Budowa planowana jest w okresie III kwartał 2018 – III kwartał 2019 r.

Realizacja Projektu „Reduta Wyskok 6 AB” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Miasta zarówno w obszarze architektoniczno-krajobrazowym jak i społecznym.

Ponadto w kwartale ulic Kietirakisa, Reduta Wyskok, Szczygla i Wróbla oraz przy ul Kurzej 14 i 15/16 przewiduje się do roku 2022 budowę 144 mieszkań o sumarycznej powierzchni użytkowej 6969 m2 .

 

Kwiecień 2019 r.

 


 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. prowadzi działania skoordynowane z działaniami Gminy Miasta Gdańsk w zakresie rewitalizacji Dolnego Miasta.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości w Gdańsku na Dolnym Mieście, położonych w kwartale pomiędzy ulicami Wróblą, Kieturakisa, Redutą Wyskok i Kurzą o łącznej powierzchni działek 0,9654 ha zabudowanych 12 budynkami oraz 1 oficyną. Ponadto Spółka posiada budynek przy ul. Królikarnia 13 będący jej siedzibą i kamienicę przy ul. Królikarnia 14. Budynki znajdujące się w kwartale ulic: Kieturakisa, Wróblej, Kurzej i Reduta Wyskok zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i stanowią wartość kulturową w świetle zapisów MPZP, przy czym budynek przy ul. Reduta Wyskok 2 jest wpisany do rejestru zabytków.

W ramach dotychczasowej działalności odtworzono budynki Reduta Wyskok 2 oraz Kieturakisa 10, które wraz budynkiem Reduta Wyskok 4/5, planowanym do realizacji w latach 2017-2018, tworzą Małe Centrum Biurowe.

W 2017 r. rozpoczęły się prace przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kieturakisa 8. Budynek ten zostanie oddany do użytkowania w II połowie 2018 r. z 22 mieszkaniami, o powierzchni użytkowej mieszkań 1024,68 m2. Dalsza zabudowa mieszkaniowa będzie powstawać sukcesywnie. Aktualnie trwają prace projektowe. Budynki w kwartale ulic Kieturakisa, Wróbla, Szczygla, Reduta Wyskok będą posiadały podziemną halę garażową dla mieszkańców. Dla istniejących budynków zostaną opracowane kompleksowe plany remontów. Wszystkie prace będą uzgadniane z konserwatorem zabytków.

Z budynków, które nie spełniają wymogów technicznych zostali wykwaterowani prawie wszyscy mieszkańcy. Budynki te są monitorowane przez pracowników TBS, zabezpieczane i chronione przed dalszą degradacją i dewastacją.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.