komunikaty

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) biuro będzie czynne do godziny 13:00.

Zgłoszenia nagłych awarii powstałych w obrębie części wspólnych budynku należy kierować do Pogotowia Lokatorskiego

pod nr tel. podane poniżej:

awarie ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne:

p. Arkadiusz Plotke

tel.: 58 303-29-11, 518-772-228

awarie elektryczne:

p. Stefan Petryński

tel: 791-273-973

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 09.06.2018 r. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie z dnia 28.05.2018 r. nr GD.RET.070/195/D/2018.KR ulega zmianie cena za 1 m3 dostarczonej wody do gospodarstw domowych, która wynosi 4,15 zł /m3 netto, tj. 4,48 zł/m3 brutto i cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych, która wynosi 5,63 zł/m3 netto tj. 6,08 zł/m3 brutto.                        

Łącznie cena za 1 m3 zimnej wody wraz z odprowadzeniem ścieków wynosi 9,78 zł/m3 netto, tj. 10,56 zł/m3 brutto.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Rz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.
 1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej z Państwem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak również na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe związane z zawartą z Państwem umową przez okres trwania tej umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres 6 lat. W przypadku procesu sądowego lub innego postępowania (szczególnie karnego) okres archiwizacyjny danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres dla roszczeń, którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe związane z inną czynnością prawną np. orzeczeniem sądowym mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Od 25 maja 2018 r. będzie miała Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii Administrator przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
 1. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a  w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przez Państwa danych wymaganych do zawarcia umowy może skutkować odmową jej zawarcia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Rz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królikarnia 13.
 1. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu) i umowy partycypacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz w celu wykonywania obowiązku prawnego.
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak również na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe związane z umową najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu) i umową partycypacji przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres do 10 lat, a dane kontrahentów przez okres 6 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres przechowywania danych. W przypadku procesu sądowego lub innego postępowania (szczególnie karnego) okres archiwizacyjny danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres dla roszczeń, którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe związane z inną czynnością prawną np. orzeczeniem sądowym mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
 1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Od 25 maja 2018 r. będą mieli Państwo również prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii Administrator przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
 1. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przez Państwa danych wymaganych do zawarcia umowy najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu) i umowy partycypacji może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GDAŃSKU OD 1 KWIETNIA 2018 R.

    POJEMNIK NIEBIESKI

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, kartonu
 • tektury
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy
 • zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torebki i worki papierowe

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

   POJEMNIK ŻÓŁTY

Wrzucamy:

 • opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone plastikowe butelki
 • kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki)
  i opakowania wielomateriałowe
 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach
 • plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
 • opróżnione puszki po żywności i napojach
 • folię aluminiową
 • złom żelazny i metale kolorowe
 • metalowe kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • styropianu
 • zabawek

POJEMNIK ZIELONY

Wrzucamy:

 • opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i żywności
 • puste słoiki bez zakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego
 • zniczy z woskiem
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

  POJEMNIK BRĄZOWY

Wrzucamy:

 • obierki, odpadki warzywne i owocowe
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • resztki jedzenia
 • zabrudzone ręczniki papierowe
  i zużyte chusteczki higieniczne

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt i surowego mięsa
 • popiołu
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym
  żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni)
 • zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

POJEMNIK SZARY

Wrzucamy:

 • papier lakierowany i powleczony folią
 • papier zatłuszczony i mocno zabrudzony
 • zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe
 • zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe
 • kości zwierząt i surowe mięso
 • odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni)
 • ubrania, małe zabawki
 • styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. stanowiący opakowania sprzętu agd/rtv oraz jednorazowe naczynia styropianowe)
 • ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy
 • szkło okularowe, lustra
 • szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne
 • znicze z zawartością wosku, popiół
 • wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu

Nie wrzucamy:

 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów niebezpiecznych
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV i AGD)
 • części samochodowych w tym opon
 • opakowań po olejach silnikowych i smarach
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • baterii i akumulatorów
 • leków i zużytych artykułów medycznych

Więcej informacji na stronie : https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76302.asp

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973