Zasoby Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

lp.

Adres obiektu Klatki - mycie i zamiatanie, Piwnice - zamiatanie Mycie okien, lamperii, daszków, czyszczenie świetlików i naświetli piwnicznych

Czyszczenie ekodrenów, strzyżenie żywopłotów

1 Kolorowa 1 Poniedziałki, czwartki środy 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
------
2 Kolorowa 3 Poniedziałki, czwartki środy 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
------
3 Kolorowa 6 Wtorki, piątki środy 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
4 Kolorowa 7 Wtorki, piątki środy 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
5 Kolorowa 9 Wtorki, piątki --- 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
6 Kolorowa 11 Poniedziałki, czwartki środy 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
7 Kolorowa 23 Wtorki, piątki środy 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
-----
8 Kolorowa 25 Wtorki, piątki - 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
-----
9 Srebrna 8 Poniedziałki, czwartki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
10 Srebrna 9 Poniedziałki, czwartki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
11 Srebrna 10 Poniedziałki, czwartki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
12 Srebrna 12 Wtorki, piątki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
13 Srebrna 14 Poniedziałki, czwartki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
14 Srebrna 16 Wtorki, piątki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
15 Srebrna 18 Wtorki, piątki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
16 Srebrna 20 Poniedziałki, czwartki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
17 Srebrna 22 Wtorki, piątki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
18 Srebrna 24 Wtorki, piątki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
19 Srebrna 28 Poniedziałki, czwartki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
20 Kampinoska 14 Wtorki, piątki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
-----
21 Kampinoska 16 Wtorki, piątki środy 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
------
22 Piotrkowska 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,
Poniedziałki, czwartki Czwartki 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
23 Piotrkowska 72,74 Poniedziałki, czwartki Poniedziałki 12.04.2023-20.04.2023.
12.07.2023-21.07.2023.
13.09.2023-21.09.2023.
10.12.2023-20.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
24 Szczygla 1 (siedziba Spółki)
- - 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
 04.12.2023-15.12.2023. 
 
25

 

Niecała 9

 

Poniedziałki, czwartki - 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
 04.12.2023-15.12.2023. 
 
26 Starowiejska 55 Poniedziałki, czwartki - 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
-----
27 Stalowa 2,3 Poniedziałki, czwartki - 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
-----
28

 

Szklana Huta 6

 

Poniedziałki, czwartki

-

03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
-----
29 Szczygla 4
Wtorki, piątek Wtorki 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
30

Królikarnia 14

Wtorki, piątek

-

03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.

-----

 

31 Wróbla 24
Wtorki, piątek Wtorki 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
-----
32

Wróbla 23

Kurza 14, 

Kurza 15/16

Wtorki, piątek Wtorki 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
33 Kieturakisa 6,8 Wtorki, piątek Wtorki 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
17.04.2023-28.04.2023.
31.07.2023-11.08.2023.
16.10.2023-27.10.2023.
04.03.2024-22.03.2024.
34

Trakt Św. Wojciecha 187 EF

Trakt Św. Wojciecha 189

 Wtorki, piątki

- 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.
-----
35

Trakt Św. Wojciecha
187 ABC

Trakt Św. Wojciecha 191

Poniedziałki, czwartki - 03.04.2023-11.04.2023.
03.07.2023-11.07.2023.
04.09.2023-12.09.2023.
04.12.2023-15.12.2023.

-----

 

Dodatkowe ustalenia:

I. Mycie silnym strumieniem wody nawierzchni z tworzywa sztucznego boiska wielofunkcyjnego ul. Kolorowa 3 i placów zabaw ul. Piotrkowska 68 i  ul. Piotrkowska 70)  - w pierwszą i trzecią środę miesiąca (z wyjątkiem okresu zimowego).

II. Mycie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kolorowej 3 urządzeniem zmywająco zasysającym przy użyciu wody z dodatkiem środków do czyszczenia dywanów - w czwartym tygodniu maja i września.

III. Koszenie trawników, nie objętych gwarancją Wykonawcy robót budowlanych, do wysokości 5 cm stanowiących część powierzchni miękkiej w okresach:

1.  24.04.2023 - 05.05.2023

2.  22.05.2023 - 30.05.2023

3.  15.06.2023 - 23.06.2023

4.  12.07.2023 - 21.07.2023

5.  14.08.2023 - 23.08.2023

6.  18.09.2023 - 29.09.2023

IV. Powierzchnia objęta gwarancją Wykonawcy robót budowlanych:

ul. Piotrkowska 60,62,64,66,

ul. Wróbla 23,

ul. Kurza 14,

ul. Kurza 14/15,

ul. Szczygla 4,

ul. Niecała 9.

V. Zamiatanie hali garażowej w budynkach przy ul. Kieturakisa 8 i Kieturakisa 6, Wróbla 23 raz w miesiącu, w pierwszą środę danego miesiąca.

VI. Mycie hali garażowej po jej wcześniejszym zamieceniu w budynkach przy ul. Kieturakisa 8, Kieturakisa 6, Wróbla 23 dwa razy do roku, w pierwszym dniu roboczym miesiąca maja i grudnia.

 


 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Srebrna 32 i 34 w Gdańsku

lp. Adres obiektu Klatki - mycie i zamiatanie, Piwnice - zamiatanie Mycie okien, lamperii, daszków, czyszczenie świetlików i naświetli piwnicznych  
1 Srebrna 32 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022
06.06.2022-15.06.2022
22.08.2022-31.08.2022
21.11.2022-02.12.2022
 
2 Srebrna 34 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022
06.06.2022-15.06.2022
22.08.2022-31.08.2022
21.11.2022-02.12.2022
 

Dodatkowe ustalenia:

I. Koszenie trawników do wysokości 5 cm stanowiących część powierzchni miękkiej w  okresach:

1.  21.04.2022 - 29.04.2022

2.  16.05.2021 - 25.05.2022

3.  15.06.2022 - 23.06.2022

4.  18.07.2022 - 27.07.2022

5.  16.08.2022 - 25.08.2022

6.  19.09.2022 - 30.09.2022

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski 516 507 479 lub 530 072 218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński 791 273 973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu 58 52 44 500


e-mail kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.