Statutowym celem Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności Gminy Miasta Gdańsk i realizacja polityki mieszkaniowej zapisanej w Strategii Rozwoju Gdańska.

Głównym celem jest budowa nowych, wygodnych mieszkań na wynajem o niewygórowanej cenie najmu.

Zakres działania obejmuje również nabywanie budynków lub ich części a także sprzedaż lokali będących własnością Spółki. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. zajmuje się przeprowadzaniem remontów i modernizacją lokali z zamiarem ich wynajmowania.

Kolejnym możliwym przedmiotem działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. jest sprawowanie na podstawie zawieranych umów roli zarządcy i administratora budynków nie stanowiących własności Spółki, oraz prowadzenie czynności związanych  z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną poprzez świadczenie usług  polegających na sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego.
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. buduje budynki związane z funkcjonowaniem zespołów mieszkaniowych. Do jej obowiązków należy również wynajmowanie lokali użytkowych i garaży będących w zasobach Spółki.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie