inwestycje planowane

Rewitalizacja Dolnego Miasta w kwartale ulic Kieturakisa, Wróblej, Kurzej i Reduta Wyskok

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. przy współpracy z Gminą Miastem Gdańsk w 2016 r. przystąpiło do nowego programu społecznego budownictwa mieszkaniowego oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki preferencyjnym warunkom finansowania przygotowana została oferta mieszkań czynszowych na wynajem skierowana do mieszkańców Gdańska, w szczególności do rodzin z dziećmi.

Realizacja inwestycji obejmuje zabudowę kwartału ulic:  Kieturakisa, Wróbla, Szczygla, Reduta Wyskok pięcioma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z wewnętrzną odgrodzoną, prywatną przestrzenią komunikacyjno-rekreacyjną, zamykaną bramami wjazdowymi od strony ul. Wróblej i ul. Szczyglej. Niezależny wjazd do podziemnych garaży oraz wejścia do kamienic mieszkalnych zlokalizowane będą bezpośrednio wzdłuż przyległych ulic.

Swoją skalą i charakterem zabudowa wpisze się w kontekst i tradycję architektury śródmiejskiej Dolnego Miasta.

Osiedle Gdańsk - Ujeścisko - ul. Piotrkowska

Na terenie Osiedla Gdańsk - Ujeścisko Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. planuje wybudowanie 10 budynków. W I etapie (2015-2016) Spółka zrealizowała budynki przy ul. Piotrkowskiej 72 i 74 z 85 mieszkaniami, w II etapie (2016-2017) powstały budynki przy ul. Piotrkowskiej 56 i 70 ze 110 mieszkaniami, w III etapie (2017-2018) w trakcie budowy jest budynek przy ul. Piotrkowskiej 68 z 55 mieszkaniami. W IV etapie na działce nr 10/310 zostanie wybudowany budynek przy ul. Piotrkowskiej 58 z 55 mieszkaniami. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na wrzesień/październik 2018 r.

W latach 2018-2022 Spółka na osiedlu Gdańsk - Ujeścisko planuje wybudować kolejnych 5 budynków – 3 z 55 mieszkaniami (ul. Piotrkowska 58,60 i 66) oraz 2 budynki z 30 mieszkaniami (ul. Piotrkowska 64 i 62). Szacuje się, że docelowo do roku 2022 osiedle 10 bloków  liczyć będzie 475 mieszkań. 

Poniżej plan zagospodarowania terenu:

Po realizacji zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Kieturakisa, Spółka planuje przystąpić do sukcesywnej budowy kolejnych 3 budynków w kwartale – przy ul. Wróblej i Szczyglej. Dla ww. budynków opracowana została koncepcja zabudowy, która przewiduje powstanie łącznie 96 mieszkań o powierzchni użytkowej ponad 4420 m2. Miejsca postojowe dla mieszkańców zostaną zlokalizowane w podziemnej hali garażowej.

Projekt koncepcyjny zabudowy mieszkaniowej ul. Wróbla i ul. Szczygla

 

 

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973