aktualności

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 26/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z dnia 23 października 2020 r. została ustalona nowa stawka czynszu miesięcznego za 1 m² powierzchni użytkowej mieszkań:

1)     w wysokości 13,50 zł/m² p.u. mieszkań w budynkach:

           ·      ul. Srebrna 9

           ·      ul. Kolorowa 9

           ·      ul. Kolorowa 11

            ·      ul. Kolorowa 25

1)     w wysokości 13,00 zł/m² p.u. mieszkań w budynkach:

·         ul. Srebrna 8

·         ul. Srebrna 10

·         ul. Srebrna 12

·         ul. Srebrna 14

·         ul. Srebrna 16

·         ul. Srebrna 18

·         ul. Srebrna 20

·         ul. Srebrna 22

·         ul. Srebrna 24

·         ul. Srebrna 28

·         ul. Srebrna 32

·         ul. Srebrna 34

·         ul. Kolorowa 6

·         ul. Kolorowa 7

·         ul. Kampinoska 14

·         ul. Kampinoska 16

·         ul. Trakt św. Wojciecha 187

·         ul. Trakt św. Wojciecha 189

·         ul. Trakt św. Wojciecha 191

·         ul. Stalowa 2

·         ul. Stalowa 3

·         ul. Starowiejska 55

·         ul. Szklana Huta 6

Nowa stawka czynszu dla lokali mieszkalnych w ww. budynkach mieszkalnych obowiązuje od dnia 01.02.2021r.

Do dnia 31.01.2021 r. dla ww. lokali mieszkalnych obowiązuje stawka czynszu w wysokości dotychczasowej.

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w latach 2018-2023 planuje wybudować 561 mieszkań, w tym 280 mieszkań komunalnych i 281 mieszkań czynszowych.

 

Mieszkania komunalne realizowane są na osiedlu przy ul. Piotrkowskiej na Ujeścisku. W latach 2018-2023, w 6 budynkach Spółka wybuduje mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej ponad 12,5 tys. m. Wraz z budynkami spółka realizuje strefy rekreacji dla mieszkańców. Budynki są realizowane przy udziale środków Gminy Miasta Gdańska, środków własnych Spółki i dofinansowania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na Dolnym Mieście, w Letnicy, Zakoniczynie oraz na Ujeścisku Spółka realizuje budynki mieszkalne z mieszkaniami na wynajem w ramach rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego (SBC). Łącznie oddanych do użytkowania zostanie:

- na Dolnym Mieście 6 budynków z 131 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 6,4 tys. m2,

- w Letnicy 1 budynek z 18 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 700 m2,

- w Zakoniczynie przy ul. Człuchowskiej 2 budynki z 60 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2,6 tys. m2,

- na Ujeścisku w rejonie ul. Wieżyckiej 2 budynki z 72 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3,9 tys. m2,

co ogółem daje 11 budynków z 281 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 13,7 tys. m2.

Budynki z mieszkaniami czynszowymi realizowane są przy udziale środków Gminy Miasta Gdańska, środków własnych Spółki, partycypacji przyszłych mieszkańców, preferencyjnego kredytu SBC z Banku Gospodarstwa Krajowego i dofinansowania z grantu z Funduszu Dopłat z BGK.

Planujemy, że w latach 2018-2023 Gmina Miasto Gdańsk dokapitalizuje Spółkę kwotą około 98 mln zł z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego. Dzięki finansowaniu z Funduszu Dopłat Gmina może otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego zwrot poniesionych nakładów w wysokości prawie 40 mln złotych, zatem faktycznie udział Gminy Miasta Gdańska w budowie mieszkań w latach 2018-2023 prognozowany jest na około 58 mln zł.

Mieszkania budowane przez Spółkę są nowoczesne i wykończone pod klucz. Wszystkie budowane od 2018 roku budynki są wyposażone w windy i będą podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Budynek przy ul. Reduta Wyskok 6 AB jest budynkiem mieszkalnym o wartościach kulturowych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pierwotnie budynek składał się z dwóch niezależnych klatek schodowych z lokalami mieszkalnymi oraz sanitariatami na klatce schodowej. W chwili obecnej budynek jest pustostanem i nie spełnia warunków dla funkcji mieszkaniowej. Aby zachować jego charakter a z drugiej strony dostosować do nowoczesności, od ponad roku trwały konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytków co zaowocowało wypracowaniem wspólnego stanowiska. Miejski Konserwator Zabytków nakazał pozostawienie ścian frontowych od strony ul. Reduta Wyskok oraz Szczygla. Wobec powyższego architekt połączył nowoczesną zabudowę z elementami historycznymi.

W budynku Reduta Wyskok 6AB będą się mieściły:

-            Centrum Pracy Socjalnej nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,

-            Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku,

-            Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku,

Połączenie funkcji biura TBS Motława razem z miejskimi instytucjami społecznymi pozwoli na optymalizację kosztów inwestycyjnych oraz korzystne zagospodarowanie przestrzeni. Nowa siedziba miejskich organizacji pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny lokalnego środowiska poprzez skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb osób w trudnej sytuacji życiowej i osób z niepełnosprawnościami.

Spółka posiada dokumentację projektową i w dniu 30.04.2018 r. złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Budowa planowana jest w okresie III kwartał 2018 – III kwartał 2019 r.

Realizacja Projektu „Reduta Wyskok 6 AB” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Miasta zarówno w obszarze architektoniczno-krajobrazowym jak i społecznym.

Ponadto w kwartale ulic Kietirakisa, Reduta Wyskok, Szczygla i Wróbla oraz przy ul Kurzej 14 i 15/16 przewiduje się do roku 2022 budowę 144 mieszkań o sumarycznej powierzchni użytkowej 6969 m2 .

 

Kwiecień 2019 r.

 


 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. prowadzi działania skoordynowane z działaniami Gminy Miasta Gdańsk w zakresie rewitalizacji Dolnego Miasta.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości w Gdańsku na Dolnym Mieście, położonych w kwartale pomiędzy ulicami Wróblą, Kieturakisa, Redutą Wyskok i Kurzą o łącznej powierzchni działek 0,9654 ha zabudowanych 12 budynkami oraz 1 oficyną. Ponadto Spółka posiada budynek przy ul. Królikarnia 13 będący jej siedzibą i kamienicę przy ul. Królikarnia 14. Budynki znajdujące się w kwartale ulic: Kieturakisa, Wróblej, Kurzej i Reduta Wyskok zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i stanowią wartość kulturową w świetle zapisów MPZP, przy czym budynek przy ul. Reduta Wyskok 2 jest wpisany do rejestru zabytków.

W ramach dotychczasowej działalności odtworzono budynki Reduta Wyskok 2 oraz Kieturakisa 10, które wraz budynkiem Reduta Wyskok 4/5, planowanym do realizacji w latach 2017-2018, tworzą Małe Centrum Biurowe.

W 2017 r. rozpoczęły się prace przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kieturakisa 8. Budynek ten zostanie oddany do użytkowania w II połowie 2018 r. z 22 mieszkaniami, o powierzchni użytkowej mieszkań 1024,68 m2. Dalsza zabudowa mieszkaniowa będzie powstawać sukcesywnie. Aktualnie trwają prace projektowe. Budynki w kwartale ulic Kieturakisa, Wróbla, Szczygla, Reduta Wyskok będą posiadały podziemną halę garażową dla mieszkańców. Dla istniejących budynków zostaną opracowane kompleksowe plany remontów. Wszystkie prace będą uzgadniane z konserwatorem zabytków.

Z budynków, które nie spełniają wymogów technicznych zostali wykwaterowani prawie wszyscy mieszkańcy. Budynki te są monitorowane przez pracowników TBS, zabezpieczane i chronione przed dalszą degradacją i dewastacją.

W sierpniu 2017 r. rozpoczęły się prace przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kieturakisa 8. Budynek ten zostanie oddany do użytkowania w III kwartale 2018 r. z 22 mieszkaniami, o powierzchni użytkowej mieszkań 1024,68 m2 oraz miejscami postojowymi dla mieszkańców w podziemnej hali garażowej. Oferta mieszkań czynszowych na wynajem skierowana jest w szczególności do rodzin z dziećmi.

Budynek zostanie wybudowany dzięki preferencyjnemu kredytowi udzielonemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.