ogłoszenia

W związku z pożarem w budynku Kampinoska 14, TBS MOTŁAWA Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o niekorzystanie z pomieszczeń piwnicznych do dnia 25.05.19 do godziny 13.00.

Prosimy o obecność w dniu dzisiejszym 24.05.19 w godzinach 15.00 - 17.00 celem kontroli instalacji gazowej w całym budynku.

Na skutek pożaru uszkodzeniu uległa instalacja elektryczna w piwnicy oraz zasilanie lamp parkowych wokół budynku.

Likwidacja uszkodzeń nastąpi w możliwie najkrótszym czasie. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. informuje, że w Państwa skrzynkach pocztowych znajdują się deklaracje o dochodach za 2018 r.

W tym roku obowiązek złożenia deklaracji dotyczy mieszkańców następujących budynków: 

 • Kampinoska 14
 • Kampinoska 16
 • Srebrna 9
 • Srebrna 18
 • Srebrna 20
 • Srebrna 22
 • Srebrna 24
 • Srebrna 28
 • Srebrna 32
 • Srebrna 34
 • Trakt św. Wojciecha 187
 • Trakt św. Wojciecha 189
 • Trakt św. Wojciecha 191
 • Wróbla 24

  Dochód do deklaracji wyliczymy w następujący sposób:

DOCHÓD = Łączny PRZYCHÓD wykazany w zeznaniu podatkowym za dany rok – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe)

Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku.

W załączeniu przesyłamy oświadczenie dla wszystkich członków gospodarstwa domowego. Osoby pełnoletnie wypełniają oświadczenie każdy z osobna. Małoletnie dzieci należy dopisać do oświadczenia opiekuna prawnego.

Wypełnione i podpisane oświadczenia wraz z deklaracją o dochodach należy dostarczyć do siedziby Spółki w terminie do 31.05.2019 r. W przypadku braku odpowiedniej ilości druków oświadczenia, druk dostępny jest w siedzibie Spółki oraz poniżej.

Druk deklaracji do pobrania: Deklaracja o dochodach za 2018 r. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. informuje, że w okresie letnim tj. od 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r., obniża zaliczkę z tytułu zużycia gazu na CO i CW.

Zaliczka ta wynosić będzie 2,99 zł / m2 p.u. mieszkania, w tym:

2,40 zł / 1 m2 - zaliczka z tytułu zużycia gazu na CO i CW,

0,59 zł / 1m2 - zaliczka z tytułu opłat abonamentowych wraz z opłatą stałą.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. informuje, że w związku z zakończeniem  sezonu grzewczego w okresie letnim tj. od 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r.obniża zaliczkę z tytułu centralnego ogrzewania  Zaliczka ta wynosić będzie 1,05 zł / m2 p.u. mieszkania.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. wprowadza nowy regulamin porządku domowego. Treść regulaminu dostępna jest w zakładce "dla najemcy".

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973