komunikaty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2020 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

ul. Szczygla 1

80-742 Gdańsk

Dotychczasowe adresy mailowe Spółki, podobnie jak numery telefonów, nie ulegają zmianie. Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Spółki.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku otwiera place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska do użytku publicznego, pod warunkiem zachowania dwumetrowego odstępu między osobami lub używania masek ochronnychPowyższe ograniczenia nie dotyczą dzieci do lat 4.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Uchwały nr XVII/425/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 0,88 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 110 m2 w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka jw. obowiązuje od 01 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Rz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.
 1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej z Państwem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak również na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe związane z zawartą z Państwem umową przez okres trwania tej umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres 6 lat. W przypadku procesu sądowego lub innego postępowania (szczególnie karnego) okres archiwizacyjny danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres dla roszczeń, którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe związane z inną czynnością prawną np. orzeczeniem sądowym mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Od 25 maja 2018 r. będzie miała Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii Administrator przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
 1. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a  w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przez Państwa danych wymaganych do zawarcia umowy może skutkować odmową jej zawarcia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Rz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królikarnia 13.
 1. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu) i umowy partycypacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz w celu wykonywania obowiązku prawnego.
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak również na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe związane z umową najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu) i umową partycypacji przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres do 10 lat, a dane kontrahentów przez okres 6 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres przechowywania danych. W przypadku procesu sądowego lub innego postępowania (szczególnie karnego) okres archiwizacyjny danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres dla roszczeń, którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe związane z inną czynnością prawną np. orzeczeniem sądowym mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
 1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Od 25 maja 2018 r. będą mieli Państwo również prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii Administrator przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
 1. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przez Państwa danych wymaganych do zawarcia umowy najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu) i umowy partycypacji może skutkować odmową zawarcia umowy.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.