Okres realizacji: 10/11.2015
Ilość budynków : 1
Ilość mieszkań : 72
Ilość garaży: 24
Lokalizacja: ul. Kolorowa 1, 3, 23

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie