Okres realizacji: 12.2012
Ilość budynków: 1
Ilość mieszkań: 53
Ilość garaży: 18
Lokalizacja: ul. Kolorowa 7

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie