Okres realizacji: 2009-2010
Ilość budynków : 4
Ilość mieszkań : 186
Ilość garaży: 43
Lokalizacja: ul. Kolorowa 9, 11, 25, ul.Srebrna 9

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie