Okres realizacji: 2006-2007
Ilość budynków : 8
Ilość mieszkań : 217
Ilość garaży: 98
Lokalizacja: ul. Kolorowa 6, ul.Srebrna 16,14,8,12,10, ul.Kampinoska 14,16

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie