W dniu 25.02.2015 r. Prezydent Miasta Gdańsk uroczyście przekazał do użytkowania zrewitalizowany XIX wieczny zabytkowy budynek zlokalizowany na Dolnym Mieście w Gdańsku przy ul. Reduta Wyskok 2.  Inwestycję sfinansowano w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W budynku tym znajduje się centrum aktywności dla firm sektora kreatywnego. Najemcą jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, którego zadaniem jest dbałość, aby w budynku tym funkcjonowały firmy branży kreatywnej działające w obszarze Dolnego Miasta. Obecnie jest trzech takich najemców.

Inwestycja stanowi pierwszy etap tworzenia nowych przestrzeni biurowych na Dolnym Mieście w Gdańsku. Kolejnym etapem tworzenia centrum lokali biurowych jest budowa nowego budynku przy ul. Kieturakisa 8-10.

     

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie