Okres realizacji: 2011-2012
Ilość budynków : 4
Ilość mieszkań : 71
Ilość garaży: 19
Lokalizacja: ul. Starowiejska 55, ul. Stalowa 2, ul. Stalowa 3, ul. Szklana Huta 6:

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie