Okres realizacji: 2011-2013
Ilość budynków : 3
Ilość mieszkań : 137
Lokale użytkowe: 1
Lokalizacja: ul.Trakt Św. Wojciecha 187, 189,191

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie