Okres realizacji: 2003-2005
Ilość budynków : 7
Ilość mieszkań : 248
Ilość garaży: 66
Lokalizacja: ul.Srebrna 32, 34, 24, 28, 20, 22, 18

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie