Okres realizacji: 2007-2009
Ilość budynków : 2
Ilość mieszkań : 50
Ilość garaży: 19
Lokalizacja: ul.Człuchowska 31, 32

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie