ogłoszenia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. informuje, że w okresie letnim tj. od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., obnizamy zaliczkaę z tytułu zużycia gazu na CO i CW.

Zaliczka ta wynosić będzie 2,99 zł / m2 p.u. mieszkania, w tym:

2,40 zł / 1 m2 - zaliczka z tytułu zużycia gazu na CO i CW,

0,59 zł / 1m2 - zaliczka z tytułu opłat abonamentowych wraz z opłatą stałą.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. informuje, że w związku z zakończeniem  sezonu grzewczego w okresie letnim tj. od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.obniżamy zaliczkę z tytułu centralnego ogrzewania  Zaliczka ta wynosić będzie 1,05 zł / m2 p.u. mieszkania.

Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXII/647/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. utworzona została z dniem 1 lipca 2016 r. nowa jednostka budżetowa pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Gdańsku przy ul.Powstańców Warszawskich 25. 

Ośrodek przejął obsługę interesantów w zakresie m.in.: dodatków mieszkaniowych, obniżek czynszowych, dodatków energetycznych.

Wnioski o świadczenia należy składać w budynku przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku) na I piętrze.
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. wynajmie lokal użytkowy w Gdańsku na Osiedlu "Zielone Wzgórze" (w okolicy osiedla "Kolorowe" i "Moje Marzenie"). Lokal mieści się w budynku czterokondygnacyjnym, trzy-klatkowym przy ul.Kolorowej 9.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje o możliwości wynajęcia garażu w Gdańsku Letnicy:

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie