ogłoszenia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w oddziałach Banku Gospodarstwa KrajowegoW związku z powyższym zaleca się dokonywanie wpłat czynszu na indywidualne konto bankowe wskazane w ostatnim powiadomieniu o zmianie opłat (znajdujące się w lewym górnym rogu).

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego podwyższa zaliczkę z tytułu centralnego ogrzewania w okresie zimowym tj. od 01.10.2017 r. do 30.04.2018 r. Zaliczka ta wynosić będzie 4,20 zł/m2 p. u. mieszkania.

Zniesiona zostaje opłata zaliczkowa na legalizację ciepłomierza oraz zmniejszona zaliczka za legalizację wodomierza zimnej wody do 1,89 zł miesięcznie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że w okresie zimowym tzn. od 01.10.2017 r. do 30.04.2018 r., podwyższa zaliczkę z tytułu zużycia gazu na CO i CW.

Zaliczka wynosić będzie 4,89 zł/m2 p.u. mieszkania, w tym:

4,30 zł/ 1 m2 – zaliczka z tytułu zużycia gazu na CO i CW,

0,59 zł/ 1 m2 – zaliczka z tytułu opłat abonamentowych wraz z opłatą stałą.

Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXII/647/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. utworzona została z dniem 1 lipca 2016 r. nowa jednostka budżetowa pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Gdańsku przy ul.Powstańców Warszawskich 25. 

Ośrodek przejął obsługę interesantów w zakresie m.in.: dodatków mieszkaniowych, obniżek czynszowych, dodatków energetycznych.

Wnioski o świadczenia należy składać w budynku przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku) na I piętrze.
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. wynajmie lokal użytkowy w Gdańsku na Osiedlu "Zielone Wzgórze" (w okolicy osiedla "Kolorowe" i "Moje Marzenie"). Lokal mieści się w budynku czterokondygnacyjnym, trzy-klatkowym przy ul.Kolorowej 9.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie