Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Motława”  Sp. z o.o. kieruje Prezes Zarządu Spółki, który pełni funkcję jednoosobowego Zarządu.
Komórkami organizacyjnymi Spółki są:

  • Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  • Dział Księgowości i Finansów
  • Dział Administracji
  • Dział Techniczny
  • Dział Obsługi Spółki

Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych obsługuje działalność inwestycyjną Spółki. Zajmuje się przygotowaniem wniosków kredytowych, koordynacją robót budowlanych, nadzorowaniem wykonawstwa budowlanego oraz naprawą budynków w okresie gwarancyjnym, a także przygotowaniem przetargów publicznych w całym zakresie działania Spółki.

Dział Księgowości i Finansów - obsługuje finanse i rachunkowość Spółki. Pracownicy podlegają Głównemu Księgowemu, który ponadto nadzoruje merytorycznie pracowników działu Administracji i Działu Technicznego w zakresie rozliczania obciążeń z tytułu czynszu i kosztów zużycia mediów oraz ustalania wysokości należności z tego tytułu.

Dział Administracji prowadzi sprawy związane z wynajmem lokali, ewidencjonowaniem wpłat, dokonywaniem rozliczeń najemców z tytułu czynszu i kosztów zużycia mediów.
 
Dział Techniczny nadzoruje remonty i bieżące konserwacje zasobów TBS.
 
Dział Obsługi Spółki zajmuje się obsługą sekretariatu, sprawami kadrowymi, organizacyjnymi, porządkowymi, obsługą Zarządu Spółki, zaopatrzeniem w podstawowe materiały biurowe.

Obsługę prawną Spółki prowadzi Kancelaria Radcy Prawnego "Certus".

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie