komunikaty

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., wygrała oferta Firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworskiej 1.

Zabrania się dokarmiania ptaków i innych dzikich zwierząt, rozkładania jedzenia na trawnikach wokół budynków, we wiatach śmietnikowych i wyrzucania jedzenia przez balkony.

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Dokarmianie dziko żyjących zwierząt prowadzi do zmiany ich zachowań, co w konsekwencji może być niebezpieczne dla człowieka. Zwierzęta zwabione darmowym posiłkiem przestają samodzielnie go zdobywać, co skutkuje pojawianiem się dzikich zwierząt, a także zwiększoną ilością gryzoni i szkodliwych owadów w naszym otoczeniu oraz wpływa na zanieczyszczenie terenu wokół budynków.

Do dotychczasowych pojemników na suche i mokre w  wiatach śmietnikowych dojdzie teraz trzeci – na SZKŁO!

Należy do niego wrzucać szklane opakowania, takie jak butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego oraz kolorowego.

Przed wrzuceniem do pojemnika na szkło należy opróżnić opakowania z zawartości, odkręcić z nich nakrętki i zdjąć gumowe uszczelki.

Wszystkie nieruchomości, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów zostaną wyposażone w pojemniki na szkło, za wyjątkiem domów jednorodzinnych, dla których dostarczony zostanie pakiet startowy 6 worków.

Worki na szkło będą sukcesywnie uzupełniane: za każdy wypełniony worek otrzyma się nowy.

Pojemniki i worki na szkło będą koloru ZIELONEGO.

SZKŁO – zasady segregacji

Do pojemników (worków) na szkło wrzucamy: 

opróżnione z zawartości opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego bez nakrętek, etykiet, zacisków i gumowych uszczelek tj.:, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach 

Do pojemników (worków) na szkło nie wrzucamy:

szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki, kryształów, luster i szkła zbrojonego, żaroodpornego, okiennego, okularowego, żarówek, lamp jarzeniowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szyb samochodowych, reflektorów, izolatorów, ekranów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy, zakrętek, kapsli, korków, baterii, akumulatorów

PAMIĘTAJ!!!

  • nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
  • wrzucaj opakowania opróżnione z zawartości


Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika! Grozi za to kara grzywny do 5 000 złotych.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. informuje, iż od 01.02.2015 r. zmienia się firma świadcząca usługę pogotowia lokatorskiego.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie