inwestycje planowane

Rewitalizacja Dolnego Miasta w kwartale ulic Kieturakisa, Wróblej, Kurzej i Reduta Wyskok

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. przy współpracy z Gminą Miastem Gdańsk w 2016 r. przystąpiło do nowego programu społecznego budownictwa mieszkaniowego oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki preferencyjnym warunkom finansowania przygotowana została oferta mieszkań czynszowych na wynajem skierowana do mieszkańców Gdańska, w szczególności do rodzin z dziećmi.

Realizacja inwestycji obejmuje zabudowę kwartału ulic:  Kieturakisa, Wróbla, Szczygla, Reduta Wyskok pięcioma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z wewnętrzną odgrodzoną, prywatną przestrzenią komunikacyjno-rekreacyjną, zamykaną bramami wjazdowymi od strony ul. Wróblej i ul. Szczyglej. Niezależny wjazd do podziemnych garaży oraz wejścia do kamienic mieszkalnych zlokalizowane będą bezpośrednio wzdłuż przyległych ulic.

Swoją skalą i charakterem zabudowa wpisze się w kontekst i tradycję architektury śródmiejskiej Dolnego Miasta.

Po realizacji zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Kieturakisa, Spółka planuje przystąpić do sukcesywnej budowy kolejnych 3 budynków w kwartale – przy ul. Wróblej i Szczyglej. Dla ww. budynków opracowana została koncepcja zabudowy, która przewiduje powstanie łącznie 96 mieszkań o powierzchni użytkowej ponad 4420 m2. Miejsca postojowe dla mieszkańców zostaną zlokalizowane w podziemnej hali garażowej.

Projekt koncepcyjny zabudowy mieszkaniowej ul. Wróbla i ul. Szczygla

 

 

 

W pierwszym etapie inwestycji mieszkaniowych na Dolnym Mieście w Gdańsku powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kieturakisa 8 z 22 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 1024,68 m2 oraz miejscami postojowymi dla mieszkańców w podziemnej hali garażowej. Oferta mieszkań czynszowych na wynajem skierowana jest w szczególności do rodzin z dziećmi.

Budynek zostanie wybudowany dzięki preferencyjnemu kredytowi udzielonemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych: lipiec/sierpień 2017 r.

W następnej kolejności powstanie budynek przy ul. Kieturakisa 6 z 35 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 2003,4 m2. Jego mieszkańcy także będą mieli miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej. Inwestycja planowana jest na lata 2018-2019.

Koncepcja architektoniczno-budowlana zabudowy Dolnego Miasta ul. Kieturakisa

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie