Opis Stanowiska:

 1. prowadzenie pełnej księgowości Spółki oraz wspólnoty mieszkaniowej, dokumentacji i rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, weryfikacja i rozliczenie przepływów finansowych,
 3. aktywne monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości,
 4. rozliczanie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, list płac i innych występujących w Spółce,
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych, ZUS i innych rozliczeń na potrzeby Spółki i wspólnoty mieszkaniowej,
 6. kontrola i księgowanie faktur oraz innych dokumentów związanych z działalnością Spółki,
 7. sporządzanie VAT i JPK Spółki,
 8. sporządzanie rocznego planu przychodów i kosztów Spółki, sprawozdań finansowych, raportów i analiz na potrzeby Zarządu,
 9. nadzór merytoryczny nad kontrolą dokumentów, ich dekretacją i księgowaniem,
 10. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 11. uzgadnianie sald kont w ramach okresowego zamknięcia ksiąg,
 12. współpraca z zarządzaną przez Spółkę wspólnotą mieszkaniową, z bankami, kontrahentami, audytorami, instytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi,
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczeń międzyokresowych,
 14. rozliczenie realizowanych przez Spółkę inwestycji,
 15. współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy opracowaniu wniosków o udzielenie kredytu oraz obsłudze kredytów,
 16. sporządzanie informacji w formie sprawozdań zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne (Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie),
 2. co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości na stanowisku głównego księgowego lub podobnym,
 3. biegła znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o własności lokali, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jak i ustaw związanych z budownictwem mieszkaniowym , kodeksu spółek handlowych,
 4. znajomość tematyki kadrowo - płacowej i ZUS,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. biegła obsługa systemu operacyjnego Windows, dobra obsługa programu Microsoft Office, znajomość programów: Symfonia, Płatnik,
 9. bardzo dobra organizacja pracy,
 10. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, komunikatywność,
 11. obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolnosci do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, potwierdzone KRK,
 7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. zaświadczenie o niekaralności (istnieje możliwość doniesienia zaświadczenia na rozmowę kwalifikacyjną).

Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. wsparcie zespołu we wdrożeniu w nowe obowiązków,
 4. narzędzia niezbędne do pracy,
 5. benefity pozapłacowe (ubezpieczenie, pakiet MultiSport),
 6. szkolenia pracownicze.

Zainteresowanych Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 14.09.2020 r. na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
535-072-096


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.