Po realizacji zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Kieturakisa, Spółka planuje przystąpić do sukcesywnej budowy kolejnych 3 budynków w kwartale – przy ul. Wróblej i Szczyglej. Dla ww. budynków opracowana została koncepcja zabudowy, która przewiduje powstanie łącznie 96 mieszkań o powierzchni użytkowej ponad 4420 m2. Miejsca postojowe dla mieszkańców zostaną zlokalizowane w podziemnej hali garażowej.

Projekt koncepcyjny zabudowy mieszkaniowej ul. Wróbla i ul. Szczygla

 

 

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie