Zasoby Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

lp.

Adres obiektu Klatki - mycie i zamiatanie, Piwnice - zamiatanie Mycie okien, lamperii, daszków, czyszczenie świetlików i naświetli piwnicznych

Czyszczenie ekodrenów, strzyżenie żywopłotów

1 Kolorowa 1 Poniedziałki, czwartki środy 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
------
2 Kolorowa 3 Poniedziałki, czwartki środy 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
------
3 Kolorowa 6 Wtorki, piątki środy 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
4 Kolorowa 7 Wtorki, piątki środy 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
5 Kolorowa 9 Wtorki, piątki --- 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
6 Kolorowa 11 Poniedziałki, czwartki środy 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
7 Kolorowa 23 Wtorki, piątki środy 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
8 Kolorowa 25 Wtorki, piątki - 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
-----
9 Srebrna 8 Poniedziałki, czwartki środy 09.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
10 Srebrna 9 Poniedziałki, czwartki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
11 Srebrna 10 Poniedziałki, czwartki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
12 Srebrna 12 Wtorki, piątki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
13 Srebrna 14 Poniedziałki, czwartki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
14 Srebrna 16 Wtorki, piątki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
15 Srebrna 18 Wtorki, piątki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
16 Srebrna 20 Poniedziałki, czwartki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
17 Srebrna 22 Wtorki, piątki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
18 Srebrna 24 Wtorki, piątki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
19 Srebrna 28 Poniedziałki, czwartki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
20 Kampinoska 14 Wtorki, piątki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
-----
21 Kampinoska 16 Wtorki, piątki środy 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
------
22 Piotrkowska 56, 58, 66,68 Poniedziałki, czwartki Czwartki 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
23 Piotrkowska  70 Poniedziałki, czwartki Czwartki 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
24 Piotrkowska 72, 74 Poniedziałki, czwartki Poniedziałki 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
23.04.2018-04.05.2018.
13.08.2018-24.08.2018.
29.10.2018-09.11.2018.
26.02.2019-09.03.2019.
25

Piotrkowska 60

(od 01.12.2021 r.)

Poniedziałki, czwartki Poniedziałki 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
26 Starowiejska 55 Poniedziałki, czwartki - 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
-----
27 Stalowa 2,3 Poniedziałki, czwartki - 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
-----
28 Szklana Huta 6
Poniedziałki, czwartki - 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
-----
29 Szczygla 1 (siedziba Spółki)
- - 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
-----
30 Królikarnia 14 Wtorki, piątek - 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
-----
31 Wróbla 24 Wtorki, piątek Wtorki 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
-----
32

Wróbla 23

Kurza 14, 15/16

(od 01.01.2022 r.)

Wtorki, piątek Wtorki 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
33 Kieturakisa 6,8 Wtorki, piątki Wtorki 19.04.2021-30.04.2021.
19.07.2021-30.07.2021.
27.09.2021-08.10.2021.
22.11.2021-03.12.2021.
19.04.2021-30.04.2021.
09.08.2021-20.08.2021.
25.10.2021-05.11.2021.
21.02.2022-04.03.2022.
34

Trakt Św. Wojciecha 187 DEF

Trakt Św. Wojciecha 189

 Wtorki, piątki

- 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.
-----
35

Trakt Św. Wojciecha
187 ABC

Trakt Św. Wojciecha 191

Poniedziałki, czwartki - 06.04.2021-13.04.2021.
05.07.2021-16.07.2021.
13.09.2021-24.09.2021.
06.12.2021-17.12.2021.

-----

 

Dodatkowe ustalenia:

I. Mycie silnym strumieniem wody nawierzchni z tworzywa sztucznego boiska wielofunkcyjnego ul. Kolorowa 3 i placów zabaw ul. Piotrkowska 68 i  ul. Piotrkowska 70)  - w pierwszą i trzecią środę miesiąca (z wyjątkiem okresu zimowego).Mycie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kolorowej 3 urządzeniem zmywająco zasysającym przy użyciu wody z dodatkiem środków do czyszczenia dywanów -  w czwartym tygodniu maja i września.

II. Mycie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kolorowej 3 urządzeniem zmywająco zasysającym przy użyciu wody z dodatkiem środków do czyszczenia dywanów - w czwartym tygodniu maja i września.

III. Koszenie trawników, nie objętych gwarancją Wykonawcy robót budowlanych, do wysokości 5 cm stanowiących część powierzchni miękkiej w okresach:

1.  04.05.2021 - 21.05.2021

2.  14.06.2021 - 25.06.2021

3.  12.07.2021 - 23.07.2021

4.  09.08.2021 - 20.08.2021

5.  02.09.2021 - 10.09.2021

6.  04.10.2021 - 15.10.2021

IV. Powierzchnia objęta gwarancją Wykonawcy robót budowlanych:

ul. Piotrkowska 56, 58, 66, 68,

ul. Piotrkowska 70,

ul. Kieturakisa 6, 8,

ul. Wróbla 23

V. Zamiatanie hali garażowej w budynkach przy ul. Kieturakisa 8 i Kieturakisa 6, Wróbla 23 w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

VI. Mycie hali garażowej po jej wcześniejszym zamieceniu w budynkach przy ul. Kieturakisa 8, Kieturakisa 6, Wróbla 23 w pierwszym dniu roboczym miesiąca maja i grudnia.

VII. Dezynfekcja punktów gromadzenia odpadów: w 1-szym i trzecim tygodniu każdego miesiąca w okresie od maja do września. W pozostałe miesiące w 1-ym tygodniu miesiąca.

 


 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Srebrna 32 i 34 w Gdańsku

lp. Adres obiektu Klatki - mycie i zamiatanie, Piwnice - zamiatanie Mycie okien, lamperii, daszków, czyszczenie świetlików i naświetli piwnicznych  
1 Srebrna 32 Poniedziałki, czwartki środy 20.04.2021-30.04.2021
20.07.2021-31.07.2021
28.09.2021-09.10.2021
23.11.2021-04.12.2021
 
2 Srebrna 34 Poniedziałki, czwartki środy 20.04.2021-30.04.2021
20.07.2021-31.07.2021
28.09.2021-09.10.2021
23.11.2021-04.12.2021
 

Dodatkowe ustalenia:

I. Koszenie trawników do wysokości 5 cm stanowiących część powierzchni miękkiej w  okresach:

1.  04.05.2021-  22.05.2021

2.  15.06.2021 - 26.06.2021

3.  13.07.2021 - 24.07.2021

4.  10.08.2021 - 21.08.2021

5.  02.09.2021 - 11.09.2021

6.  30.09.2021 - 16.10.2021

7. Dezynfekcja punktów gromadzenia odpadów: w 1-szym i trzecim tygodniu każdego miesiąca w okresie od maja do września. W pozostałe miesiące w 1-um tygodniu miesiąca.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Rafał Plotke tel.: 58 303-29-11
535-072-096


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.