Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego podwyższa zaliczkę z tytułu centralnego ogrzewania w okresie zimowym tj. od 01.10.2017 r. do 30.04.2018 r. Zaliczka ta wynosić będzie 4,20 zł/m2 p. u. mieszkania.

Zniesiona zostaje opłata zaliczkowa na legalizację ciepłomierza oraz zmniejszona zaliczka za legalizację wodomierza zimnej wody do 1,89 zł miesięcznie.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie