Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że w okresie zimowym tzn. od 01.10.2017 r. do 30.04.2018 r., podwyższa zaliczkę z tytułu zużycia gazu na CO i CW.

Zaliczka wynosić będzie 4,89 zł/m2 p.u. mieszkania, w tym:

4,30 zł/ 1 m2 – zaliczka z tytułu zużycia gazu na CO i CW,

0,59 zł/ 1 m2 – zaliczka z tytułu opłat abonamentowych wraz z opłatą stałą.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie