Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXII/647/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. utworzona została z dniem 1 lipca 2016 r. nowa jednostka budżetowa pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Gdańsku przy ul.Powstańców Warszawskich 25. 

Ośrodek przejął obsługę interesantów w zakresie m.in.: dodatków mieszkaniowych, obniżek czynszowych, dodatków energetycznych.

Wnioski o świadczenia należy składać w budynku przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku) na I piętrze.
 telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie