Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., wygrała oferta Firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworskiej 1.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie