Zabrania się dokarmiania ptaków i innych dzikich zwierząt, rozkładania jedzenia na trawnikach wokół budynków, we wiatach śmietnikowych i wyrzucania jedzenia przez balkony.

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Dokarmianie dziko żyjących zwierząt prowadzi do zmiany ich zachowań, co w konsekwencji może być niebezpieczne dla człowieka. Zwierzęta zwabione darmowym posiłkiem przestają samodzielnie go zdobywać, co skutkuje pojawianiem się dzikich zwierząt, a także zwiększoną ilością gryzoni i szkodliwych owadów w naszym otoczeniu oraz wpływa na zanieczyszczenie terenu wokół budynków.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973