Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. realizuje wieloetapową inwestycję polegająca na budowie osiedla przy ul. Piotrkowskiej na Gdańskim Ujeścisku. W XI 2016 r. zostały oddane do użytkowania budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Piotrkowskiej 72 i 74. W aktualnym etapie powstają dwa budynki przy ul. Piotrkowskiej 56 i 70. Spółka planuje zakończyć roboty budowlane w X 2017 r. i oddać budynki do użytkowania w XI 2017 r. W ramach inwestycji powstanie 110 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ~5.000 m2. Inwestycja powstaje przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Fundusz Dopłat.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa z lipca 2017 r.

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie