W sobotę 17 marca, żołte stoisko Budżetu Obywatelskiego pojawi się w Alfa Centrum na Przymorzu, a 24 marca - w Galerii Zaspa.

Przygotowania do kolejnej edycji BO, na rok 2019, rozpoczęły się 1 marca. Od tego dnia gdańszczanie mogą składać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. Można to zrobić do 30 marca.

W tym roku do rozdysponowania jest blisko 20 milionów złotych. Z tej kwoty 15,855 mln złotych przeznaczonych będzie na realizację projektów dzielnicowych, natomiast 3,964 mln złotych – na projekty ogólnomiejskie.

To, jaką dokładnie kwotę będzie można wydać w danej dzielnicy, można sprawdzić tutaj.

Zwycięskie propozycje zostaną zrealizowane w latach 2019 – 2020.

Przez cały czas trwania naboru projektów można skorzystać też z pomocy urzędników i pracowników jednostek miejskich (np. ZDiZ czy DRMG). Pomogą oni m.in. oszacować koszty projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność gruntu. Pełna lista kontaktów została zamieszczona na stronie Budżetu Obywatelskiego.

W Zespole Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim (ul. Nowe Ogrody 8/12) działa specjalny punkt konsultacyjny, gdzie pracownicy magistratu pomagają mieszkańcom w napisaniu projektu, założeń projektu bądź złożeniu gotowych propozycji.

Każdego roku do regulaminu BO wprowadzane są pewne zmiany, by był on jeszcze atrakcyjniejszy dla mieszkańców. W tym roku zdecydowano o wprowadzeniu ograniczenia maksymalnego kosztu projektu ogólnomiejskiego – do 2 milionów złotych, co ma umożliwić realizację większej liczby projektów. Drugą, ważną zmianą jest wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe, dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się powodzeniem i popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy. Trzecią zmianą jest "przechodzenie" niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, a więc jeśli w danej dzielnicy niewykorzystanych zostanie np. 10 - 20 tys. złotych to będą one mogły być wydane w tej dzielnicy w ramach kolejnej edycji BO. Dotychczas niewykorzystane środki trafiały do puli projektów ogólnomiejskich.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku zrealizowano dotąd 185 projektów, które pochłonęły w sumie 37 299,659 złotych.

Szczegółowe zasady i regulamin dostępne są na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie