Szanowni Mieszkańcy!


Od 1 lipca 2013 roku segregujemy śmieci na odpady mokre i suche. Obowiązywać będą również nowe zasady płatności za ich wywóz. Najważniejsze założenia nowego systemu przedstawiają się następująco:

Segregacja – selektywna zbiórka odpadów

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiałów
z jakiego powstały:

  • odpady mokre, to odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady z których można wyprodukować kompost – np. resztki żywności, fusy kawy i herbaty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, trawa, liście, czy ziemia po kwiatach itp,
  • odpady suche to wszystkie pozostałe odpady wytwarzane w gospodarstwie – między innymi różnego rodzaju opakowania żywnościowe czy kosmetyczne, szkło, tworzywa sztuczne, kartony po sokach i mleku, puszki aluminiowe i metalowe, zużyte pieluchy, odpady wielomateriałowe itp.

Gromadzenie śmieci

 We wiatach śmietnikowych zostaną ustawione pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów:

  • pojemnik brązowy - na odpady mokre
  • pojemnik czarny - na odpady suche

Odpady niebezpieczne, leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, baterie i akumulatory, opony i chemikalia zbierane będą osobno, w dodatkowo wyznaczonych terminach.                                                                   

Opłaty                                                

Wysokość opłaty za wywóz odpadów obowiązująca od 1 lipca 2013 roku będzie zależeć od metrażu lokalu i wyniesie 0,56 zł/m2w przypadku odpadów segregowanych, natomiast w przypadku odpadów niesegregowanych wyniesie 0,72 zł/m2.

Biorąc pod uwagę koszty związane z wywozem odpadów wybraliśmy dla wszystkich mieszkańców formę selektywnej zbiórki odpadów (segregacji). Dzięki temu każdy z nas przyczyni się do ochrony środowiska jednocześnie ponosząc niższe koszty wywozu odpadów.Zarząd Dróg i Zieleni będzie przeprowadzał szczegółowe kontrole zawartości pojemników na odpady, a w razie wykrycia nieprawidłowości (np. nieprzestrzegania segregacji odpadów choćby przez jednego mieszkańca) przedsięwzięte zostaną procedury mające na celu, zwiększenie opłaty za wywóz śmieci. W związku z powyższym segregujmy odpady, bo to jest bardziej korzystne!

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami można znaleźć na stronie http://www.czystemiasto.gdansk.pl    

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie